SLU har släppt sin blåbärsprognos för 2015. I prognosen anges hur mycket blåbär det förväntas bli jämfört med hur det har varit under perioden 2003–2014. Så här blir blåbärstillgången i landet enligt prognosen:

  • Norrland: mycket bra. Cirka 40 procent mer blåbär än genomsnittet.
  • Götaland: hyfsat. Cirka 90 procent av genomsnittet .
  • Svealand: något sämre. Drygt 80 procent av genomsnittet.

I rapporten poängteras att

Det finns också stora lokala variationer och om man bara letar på rätt ställen går det med all säkerhet att finna mycket bär i alla delar av landet.

Blåbären är senare än vanligt i år, beroende på den svala sommaren hittills. Om prognosen stämmer kommer det att finnas ungefär 550 miljoner kilo blåbär i Sveriges skogar den här sommaren.

Metro har intervjuat SLU:s skogsforskare Ola Langvall (artikeln borttagen från deras sida) i samband med att blåbärsrapporten släpptes. Så här säger han om att det ser något sämre ut i landets södra delar:

– Blomningen verkar ha varit riklig över hela landet, så förutsättningarna fanns för att det skulle bli bra överallt, men i söder verkat det ha varit problem på vägen från blomningen till mogna bär. Vi har fått indikationer på att det varit lite frostnätter under blomningen.

I Metroartikeln kan vi även läsa att

Vid månadsskiftet juli/augusti är det läge att plocka blåbär i Götaland och Svealand. I norra Sverige får man vänta ännu längre.

Vi på alltomblabar.se har plockat blåbär i Stockholmsområdet sedan den 8 juli. Vi håller med om att blåbären är sena – vi räknar med att det kommer att finnas ännu fler bär i skogarna om någon vecka. Däremot har vi inte märkt av att det skulle vara ont om blåbär.