Enligt Ola Langvall, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) blir det gott om blåbär i norra Sverige i år:

”Enligt prognosen ligger bärtätheten i år mycket över genomsnittet för den föregående tioårsperioden inom alla landsdelar utom Götaland, där det ser sämre ut än normalt. I Norrland och i Svealand pekar prognosen på 35 – 40 procent fler mogna blåbär, medan det i Götaland ser ut att bli något färre än genomsnittet för perioden 2003 – 2012.”
Citatet hämtat från Blåbärsprognos 2013: Gott om blåbär norröver i sommar.

Vi själva har konstaterat att man redan kan plocka bär i Stockholmstrakten.