Hur kan blåbären som man köper i affären vara ekologiska? Blåbär växer ju i skogen och plockas där. Det är väl ingen som går och sprutar kemikalier i skogen? Eller på bären när de är plockade?

Regler för att blåbär ska få bli Krav-märkta

Så här skriver Krav om vilka krav som de ställer för att vilda bär ska få kallas Krav-märkta (vilket är snäppet högre krav än för att få kalla en produkt ekologisk):

Området där bären plockas ska vara KRAV- godkänt. Det innebär att marken inte får ha konstgödslats och besprutats de senaste tre åren. Ingen plockning på hyggen de tre närmaste åren efter trädplantering, eftersom skogsplantorna ofta är behandlade med kemiska medel. Området får heller inte ligga för nära trafikerad väg eller annan föroreningskälla.

Behandlas icke-ekologiska blåbär för att se finare ut?

Vi hittade även information om att icke-ekologiska blåbär som köps i affären behandlas med något för att se finare ut. Vi har dock inte hittat någon källa för den informationen, så den bör tas med en rejäl nypa salt.

Odlade blåbär kan vara ekologiska

Dessutom växer inte alla blåbär i skogen, utan det finns även odlade blåbär. Då handlar det om den större sortens blåbär som kallas amerikanska blåbär och som har grönt fruktkött, till skillnad från blåbären som växer i svenska skogar, som är lilafärgade inuti. För odlade blåbär gäller samma krav som för andra produkter för att de ska få kallas ekologiska, till exempel att de ska ha odlats utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.