Det är tyvärr inte ett så bra blåbärsår i år. SLU kommer ju varje år med en blåbärsprognos. Normalt brukar de göra en prognos för Götaland, en för Svealand och en för Norrland. I år har de fått minskade anslag och har därför bara tagit fram en prognos för den del av landet där det finns mest blåbär, nämligen Norrland.

Så här säger SLU:s blåbärsprognos, som är från den 12 juli:

”Prognosen pekar mot att det i Norrland blir ett av de sämsta åren, ca 60 % av medelantalet bär för åren 2003-2016, som är den period som SLU har samlat in data till bärprognoserna (se karta och diagram). Den sena våren på många håll i landet, inte minst i norr ska inte spela någon roll för bärproduktionen mer än att mognaden också senareläggs, men det verkar som att många ställen också har drabbats av nattfroster under den viktiga blomningstiden, så att många blommor dött och därmed minskar underlaget för mogna bär.”

Det finns dock en mening om resten av Sverige också, och den lyder så här:

”För Svealand och Götaland ser det i alla fall ut som att tillgången på blåbär kan bli nära nog normal, även om osäkerheten är stor.”

Vi på Alltomblåbär plockar oftast blåbär i Stockholmstrakten och vår uppfattning är att bären är både små och få i år. Å andra sidan har vi förra årets goda blåbärstillgång i färskt minne, och det påverkar säkert vår upplevelse.

Här hittar du SLU:s blåbärsprognos för 2017. SLU:s minskade anslag gör att de inte kommer att kunna fortsätta göra blåbärsprognoser framöver. Mycket tråkigt, tycker vi på Alltomblåbär.